Privacybeleid

Datum van laatste update: 12 mei 2023

Dit Privacybeleid (het "Handvest") heeft als doel om onze toewijding aan de privacy van gebruikers van de website montvel.com en de mobiele applicatie Montvel, geëxploiteerd door Montvel SAS, te formaliseren. Voor de doeleinden van het Handvest worden de website en de mobiele applicatie samen aangeduid als de "Site".

Het Handvest en de Algemene Voorwaarden van de Site vormen een contractueel geheel.

In het kader van het beschikbaar stellen van onze Site verwerken wij uw persoonsgegevens met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("AVG") en onder de hieronder uiteengezette voorwaarden.

Een persoonsgegeven is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. We verzamelen en verwerken persoonsgegevens in het kader van het leveren van onze Diensten of communicatie over deze Diensten uitsluitend, in strikte overeenstemming met de AVG.

We verzamelen alleen persoonsgegevens die adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. U zal dus nooit worden gevraagd om "gevoelige" persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw ras of etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze overtuigingen.

Door u te registreren op de Site, machtigt u ons om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het Handvest. Als u de voorwaarden van dit Handvest weigert, gelieve dan geen gebruik te maken van de Site en de Diensten.

1. In welke gevallen verzamelen wij uw persoonsgegevens en welke gegevens worden verzameld?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en bewaren, met name wanneer u:

 • op de Site surft
 • een klantaccount aanmaakt
 • een online aankoop doet op de site
 • zich abonneert op de Montvel nieuwsbrief
 • contact met ons opneemt (via de chat of het contactformulier, of door ons een e-mail te sturen naar contact@montvel.com)

We gebruiken uw persoonsgegevens om de implementatie en het beheer van de Diensten van de Site mogelijk te maken en om aan uw specifieke verzoeken te voldoen. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om onze Diensten, onze Site en onze aanpak te exploiteren en te verbeteren. Deze informatie wordt uitsluitend door ons gebruikt en stelt ons in staat om onze Diensten beter aan te passen aan uw verwachtingen.

Als u tijdens het aanmaken van uw Account heeft besloten om e-mails en berichten van ons te ontvangen, zult u dan elektronische en alfanumerieke berichten ontvangen over onze producten en promoties. We zullen dan de persoonsgegevens gebruiken die u heeft verstrekt bij uw registratie. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor deze berichten.

1.1 Navigeren op de Site

Verbindingsgegevens. Elke keer dat u verbinding maakt met onze Site, verzamelen we persoonsgegevens zoals uw IP-adres en het MAC-adres van uw computer, de datum en tijd van verbinding, en informatie over de browser die u gebruikt.

Navigatiegegevens. We verzamelen ook informatie die aangeeft hoe u toegang krijgt tot de Site, welke pagina's worden bekeken en voor hoe lang. In dit verband kunnen we gebruik maken van Cookies, zoals gespecificeerd in paragraaf 6 hieronder.

1.2 Het aanmaken van een Account

Toegang tot sommige van onze Diensten vereist het vooraf aanmaken van een Account. In overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, wordt u gevraagd om een aantal persoonsgegevens in te vullen bij het aanmaken van uw Account, zoals uw voor- en achternaam, uw postadres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer.

1.3 Betaling

Sommige van de beschikbare Diensten zijn betaald. Hiervoor gaat u ermee akkoord dat we gebruik kunnen maken van externe dienstverleners die persoonsgegevens kunnen verzamelen om de goede werking van de betalingsverwerking via creditcard of andere betalingsmiddelen mogelijk te maken en, indien van toepassing, de levering van producten of diensten.

Om uw aankoop te betalen, moet u uw factuurgegevens en uw betalingsgegevens verstrekken, waaronder het nummer van uw bankkaart, de vervaldatum, de beveiligingscode en de naam van de kaarthouder in geval van betaling met een bankkaart.

Er kan u ook worden gevraagd om de naam van uw telecomprovider, het model van uw mobiele telefoon en een geldig mobiel nummer te verstrekken om de aankoopinstructies rechtstreeks via uw mobiele telefoon te kunnen verstrekken.

Wij bewaren de details van uw betalingen en de details van de aankopen die u doet. De details van de transacties worden bewaard in onze systemen of bij de externe dienstverlener. Deze bewaring gebeurt voor interne doeleinden, waaronder boekhouding, naleving en juridische doeleinden, in overeenstemming met paragraaf 5 van dit Handvest.

1.4 Aanmelden voor onze Nieuwsbrief

Bij het aanmaken van uw Account kunt u vooraf toestemming geven om onze nieuwsbrieven te ontvangen over nieuws, nieuwe producten, diensten en promoties, als onderdeel van de Diensten. U kunt ook direct toestemming geven om onze nieuwsbrieven te ontvangen door uw e-mailadres in te vullen op de daarvoor bestemde plaatsen op de Site.

In elk geval heeft u het recht om uw toestemming voor het ontvangen van dergelijke nieuwsbrieven op elk moment en kosteloos in te trekken onder de voorwaarden zoals bepaald in paragraaf 6 van het Handvest.

1.5 Contacten

Om te reageren op verzoeken die u mogelijk doet bij onze Klantenservice en om de informatie over u te bevestigen, kunnen we uw naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer gebruiken.

2. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van al uw persoonsgegevens te garanderen, om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen. We zorgen voor een passend beveiligingsniveau, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, evenals de risico's en hun waarschijnlijkheid.

Het dient echter te worden opgemerkt dat aangezien geen enkele beveiligingsmaatregel onfeilbaar is, we geen absolute veiligheid van uw persoonsgegevens kunnen garanderen.

Bovendien bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat u toegang geeft tot uw Account. Deel deze informatie met niemand. Als u uw computer deelt, vergeet dan niet om uit te loggen voordat u een Dienst verlaat.

3. In welke gevallen delen we uw persoonsgegevens?

3.1 Delen van uw persoonlijke gegevens met derde bedrijven

Tijdens uw navigatie op de Site kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan externe dienstverleners. Deze derden verrichten een dienst namens en in opdracht van ons om de goede werking van creditcardbetalingen en andere Diensten te waarborgen.

Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie (zoals de Verenigde Staten) met het doel om de werking van onze betaalgereedschappen, CRM en gegevensopslag te waarborgen.

Overeenkomstig de AVG hebben alle gegevensoverdrachten van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Unie en/of die niet worden beschouwd als een land met een passend beschermingsniveau door de Europese Commissie, plaatsgevonden onder grensoverschrijdende gegevensstroomovereenkomsten in overeenstemming met de standaard contractuele clausules uitgevaardigd door de Europese Commissie.

Andere gegevensoverdrachten van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten worden geregeld door de E.U. – U.S. PRIVACY SHIELD (EU-VS Gegevensbeschermingschild).

Behalve in het geval dat een derde partij u vraagt om een eigen privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden te accepteren, hebben de derde bedrijven die uw persoonsgegevens hebben ontvangen zich ertoe verbonden uw gegevens alleen te verwerken voor het implementeren van onze Diensten.

We zullen nooit, zonder uw voorafgaande toestemming, uw persoonsgegevens delen met derde bedrijven voor marketing- en/of commerciële doeleinden.

3.2 Delen met autoriteiten

We kunnen genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens te onthullen aan administratieve of gerechtelijke autoriteiten wanneer hun bekendmaking noodzakelijk is voor de identificatie, aanhouding of vervolging van eenieder die mogelijk schade kan toebrengen aan onze rechten, aan een andere gebruiker of aan een derde. Ten slotte kunnen we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te onthullen en kunnen we in dit geval geen bezwaar maken.

4. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang u ingeschreven bent op de Site om uw identificatie te verzekeren wanneer u verbinding maakt met uw Account en om de levering van de Services te mogelijk te maken.

Dus als u zich afmeldt van de Site, worden uw persoonsgegevens gewist en alleen bewaard in archiefvorm voor het bewijs van een recht of contract.

In ieder geval bewaren we uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, zoals uiteengezet in dit Beleid, en in overeenstemming met de wetten en regelgeving.

5. Cookies: hoe gebruiken we ze?

5.1 Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat op een apparaat kan worden geplaatst wanneer een online dienst met browsersoftware wordt geraadpleegd. Een cookie stelt de uitgever ervan vooral in staat om, gedurende de geldigheidsduur ervan, het betreffende apparaat te herkennen telkens wanneer dit apparaat toegang krijgt tot digitale inhoud die cookies van dezelfde uitgever bevat.

In ieder geval worden cookies die met uw toestemming op uw navigatieapparaat zijn geplaatst, 13 maanden na plaatsing op uw apparaat vernietigd.

5.2 Waarvoor dienen de cookies die op onze Site worden uitgegeven?

De cookies die we uitgeven stellen ons in staat om:

 • statistieken en verkeersvolumes en het gebruik van de verschillende elementen van onze Site (bezochte secties en inhoud, traject) op te stellen, waardoor we de interesse en ergonomie van onze Site kunnen verbeteren en, indien van toepassing, onze producten en diensten;
 • de weergave van onze Site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw apparaat (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem, etc.) tijdens uw bezoeken aan onze Site, afhankelijk van de hardware en de software van visualisatie of lezing die uw apparaat bevat;
 • informatie te onthouden met betrekking tot een formulier dat u op onze Site heeft ingevuld (registratie of toegang tot uw account) of tot producten, diensten of informatie die u op onze Site heeft gekozen (abonnement op een dienst, inhoud van een winkelmandje, etc.);
 • u toegang te geven tot gereserveerde en persoonlijke ruimtes van onze Site, zoals uw Account, met behulp van identificatiegegevens of gegevens die u ons mogelijk eerder heeft toevertrouwd en om beveiligingsmaatregelen te implementeren, bijvoorbeeld wanneer u wordt gevraagd opnieuw in te loggen op een inhoud of dienst na een bepaalde tijd.

Tijdens het navigeren op de Site kunnen cookies van sociale netwerken worden gegenereerd, in het bijzonder via de deelknoppen die persoonsgegevens verzamelen.

Bij uw eerste bezoek aan de Site verschijnt een cookiebanner op de homepage. Een klikbare link geeft meer informatie over het doel en de werking van cookies en verwijst naar dit Beleid. Doorgaan met navigeren op een andere pagina van de site of het selecteren van een element van de Site (inclusief: afbeelding, tekst, link, etc.) betekent uw toestemming voor het plaatsen van de bedoelde cookies op uw computer.

5.3 Hoe kunt u de gebruikte cookies beheren?

U kunt uw browser software op elk moment zo configureren dat cookies worden opgeslagen in uw apparaat of, integendeel, dat ze worden geweigerd (hetzij systematisch, hetzij naar hun uitgever). U kunt ook uw browser software zo instellen dat de aanvaarding of weigering van cookies u incidenteel wordt voorgesteld, voordat een cookie kan worden opgeslagen in uw apparaat.

Let op: elke instelling kan uw internetnavigatie wijzigen en uw toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verminderde werking van onze diensten als gevolg van de onmogelijkheid om cookies op te slaan of te raadplegen die noodzakelijk zijn voor hun werking en die u heeft geweigerd of verwijderd. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als u probeert toegang te krijgen tot onze inhoud of diensten die identificatie vereisen. Dit zou ook het geval kunnen zijn wanneer wij (of onze dienstverleners) niet in staat zijn om, om technische compatibiliteitsredenen, het type browser dat door uw apparaat wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land waaruit uw apparaat lijkt verbonden te zijn met het internet te herkennen.

5.4 Hoe kunt u uw browser software configureren?

Voor het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser verschillend. Deze wordt beschreven in het hulpmenu van uw browser, wat u zal toelaten te weten hoe u uw voorkeuren met betrekking tot cookies kunt wijzigen. Hieronder vindt u informatie over de belangrijkste browsers.

Internet Explorer / Edge

 • In Internet Explorer, klik op de knop Gereedschappen en daarna op Internetopties.
 • Onder het tabblad Algemeen, onder Browsinggeschiedenis, klik op Instellingen.
 • Klik op de knop Bestanden weergeven.

Firefox

 • Ga naar het tabblad Gereedschappen van de browser en selecteer het menu Opties
 • In het venster dat verschijnt, kies Privacy en klik op Cookies tonen

Safari

 • Ga naar Instellingen via het menu van de browser (Safari > Voorkeuren)
 • Klik op Privacy.

Google Chrome

 • Ga naar Instellingen via de knop rechts van de URL-balk of via het menu van de browser (Chrome > Voorkeuren).
 • Selecteer Geavanceerde Instellingen. Klik op Inhoudsinstellingen en dan op Cookies.

Voor meer informatie over cookies kunt u de website van de CNIL raadplegen.

6. Wat zijn uw rechten?

U bent de enige die ons via de website de gegevens heeft verstrekt die wij in ons bezit hebben. U heeft rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Overeenkomstig de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de artikelen 15 tot en met 22 van de AVG, en na het aantonen van uw identiteit, heeft u het recht ons toegang te vragen tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, de correctie of het wissen daarvan.

Bovendien heeft u, binnen de door de wet gestelde grenzen, ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, de verwerking te beperken, te beslissen over de post-mortem bestemming van uw gegevens, uw toestemming te allen tijde in te trekken en het recht op de overdraagbaarheid van de door u verstrekte persoonsgegevens.

U kunt contact opnemen met onze Diensten om uw rechten uit te oefenen via het volgende e-mailadres: contact@montvel.com of via het volgende postadres: 9 avenue de Friedland 75008 Parijs, door een kopie van een identiteitsbewijs bij uw verzoek te voegen.

Daarnaast kunt u zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief door op de afmeldlink te klikken onderaan elke e-mail. U kunt zich ook afmelden door een bericht te sturen naar het volgende adres: contact@montvel.com

 7. Kunnen we de Privacyverklaring wijzigen?

Wij behouden ons het recht voor om de Privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Het wordt dus aanbevolen om deze regelmatig te raadplegen. Bij wijzigingen zullen we deze publiceren op deze pagina en op de plaatsen die we passend achten, afhankelijk van het doel en de belangrijkheid van de wijzigingen. Uw gebruik van de Site na enige wijziging betekent dat u akkoord gaat met deze wijzigingen. Als u bepaalde substantiële wijzigingen aan deze Privacyverklaring niet accepteert, moet u stoppen met het gebruik van de Site.

8. De Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheid ("CNIL")

Wij herinneren u eraan dat u rechtstreeks contact kunt opnemen met de CNIL via de website van de CNIL of per post op het volgende adres: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07.

Besteldetails

Geen producten in de winkelwagen.

Ontdek de MONTVEL barbecue in levenden lijve

Vraag uw live demonstratie van de MONTVEL barbecue aan via videocall!

Plaque MONTVEL 2